You are currently viewing Odpady budowlane – gdzie wyrzucać, by robić to legalnie?

Odpady budowlane – gdzie wyrzucać, by robić to legalnie?

Prowadzisz inwestycję budowlaną i nie wiesz, co zrobić z powstałymi odpadami budowlanymi? Zalecamy tu dużą ostrożność. Przepisy szczegółowo regulują te kwestie. W poniższym tekście szczegółowo omawiamy to zagadnienie. 

Wywóz odpadów budowlanych a przepisy

Zanim pokażemy konkretne możliwości w zakresie wywozu odpadów budowlanych, najpierw zastanówmy się, co na ten temat mówią przepisy.

Temat odpadów budowlanych jest regulowany przez zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 — jest ona określana ustawą o odpadach. Jej zapis definiuje odpady jako każdą substancję lub przedmiot powstałe podczas prac budowlanych, których posiadacz zamierza się pozbyć lub jest do tego zobowiązany stosownymi przepisami

W przypadku odpadów budowlanych istotny jest zapis, który zacznie obowiązywać od 2025 roku. Mówi on, że odpady pochodzące z prac budowlanych muszą być zbierane w sposób selektywny — uwzględniający 6 frakcji:

  • Drewno;
  • Metale;
  • Szkło;
  • Tworzywa sztuczne;
  • Gips;
  • Odpady mineralne;

Dotychczas firmy wykonujące prace budowlane często posługiwały się kodem odpadów 17 09 04 oznaczającym zmieszane odpady zmieszanych odpadów z budowy, remontów i demontażu. Teraz wszelkie odpady będą musiały podlegać dość dokładnej segregacji. 

Trzeba też pamiętać, że ustawa z 2012 roku została z zaktualizowana w 2023 roku. Najważniejsze zmiany wynikające z nowelizacji dotyczą:

  1. Wspomnianego wyżej podziału na 6 kategorii odpadów;
  2. Firmy budowlane są zobowiązane do prowadzenia dokumentacji postępowania z odpadami budowlanymi wytworzonymi podczas realizowanych prac;
  3. Inwestor musi zapewnić odpowiednie warunki do składowania odpadów — takich, które nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego;

Kary za nielegalny wywóz odpadów budowlanych

Warto dobrze zaplanować postępowanie z odpadami budowlanymi. Kary, które grożą za nielegalne praktyki w tym zakresie są skutecznym odstraszaczem. 

Dodamy tylko, że osoba, która zdecyduje się na nielegalne składowanie odpadów powstałych na budowie, może zostać obciążona karą do 5000 złotych. Znacznie bardziej opłacalny będzie kontakt z firmą oferującą wywóz gruzu. 

Szukasz firmy, która wywiezie gruz z placu budowy? 

Odezwij się do nas

Pamiętaj też, że zlecenie wywozu odpadów budowlanych można zlecić tylko i wyłącznie firmie, która posiada stosowne pozwolenia. 

Zaufana firma zajmie się wywozem odpadów budowlanych

Warto pamiętać, że w wielu sytuacjach odpady budowlane mogą okazać się cennym surowcem. Wyobraź sobie, że ktoś planuje położenie kostki brukowej. W takiej sytuacji gruz powstały podczas budowy jest świetnym materiałem, który można potraktować jako podsypkę pod kostkę brukową.

Odpadami budowlanymi może być też firma, która zajmuje się handlem kruszywami. Oczywiście cechą charakterystyczną kruszyw jest ich jednolity skład. Jeśli chciałbyś oddać je do takiej firmy, musisz mieć pewność, że Twoje odpady są jednolite — masz np. sam żwir, piasek lub tłuczeń.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Musisz też wiedzieć, że Ustawa o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach stwierdza, że odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych mogą być składowane w punktach PSZOK. Jeśli więc jesteś właścicielem firmy budowlanej, nie będziesz mógł skorzystać z tej opcji. 

Ilość odpadów, które można składować w ciągu roku kalendarzowego jest określana przez regulaminy poszczególnych PSZOK.

Może Cię zainteresować: Co można oddać do PSZOK?

Musimy jeszcze w tym miejscu wspomnieć o wcześniejszym kontakcie z PSZOK — przed ewentualnym transportem opadów na teren punktu. Zdarza się, że punkty działające w niektórych gminach wymagają wcześniejszego złożenia stosownej deklaracji. Telefon do tej instytucji na pewno rozwieje wszelkie wątpliwości. 

Odpady budowlane – gdzie wyrzucać, by robić to legalnie? (podsumowanie)

Wierzymy, że powyższe informacje pozwolą Ci legalnie i tanio pozbyć się odpadów budowlanych. Pamiętaj, że kary za nielegalny wywóz odpadów budowlanych są wysokie. Poza tym jest to zwyczajnie nie w porządku. Warto więc postępować z odpadami budowlanymi tak, jak wynika to z ustaw.