You are currently viewing Co można oddać do PSZOK?

Co można oddać do PSZOK?

Często mieszkańcy nie mają pewności, jakiego rodzaju odpady mogą oddać do PSZOK. Tyczy się to zwłaszcza osób, które wykonują remonty lub różnego rodzaju inwestycje budowlane. Z tego powodu postanowiliśmy podzielić się wskazówkami na temat rodzaju odpadów, które można składować w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

Czym jest PSZOK?

Zanim pomówimy o głównym zagadnieniu tego artykułu, najpierw odpowiedzmy sobie na pytanie, czym w ogóle jest PSZOK. Skrót ten pochodzi od słów Punkt Selektywnej Segregacji Odpadów Komunalnych

Jest to specjalnie wyznaczone miejsce, gdzie mieszkańcy mogą dostarczać różnego typu  odpady — tam są one prawidłowo przetwarzane i utylizowane. PSZOK pełni istotną funkcję w procesie recyklingu i redukcji negatywnego wpływu odpadów na środowisko.

W PSZOK przyjmuje się szereg kategorii odpadów, włączając w to:

  • elektrośmieci, 
  • zużyte baterie, 
  • meble, 
  • sprzęt AGD
  • odpady niebezpieczne. 

Działa to na zasadzie selektywnej zbiórki, gdzie każda kategoria jest przetwarzana w sposób specjalnie dostosowany do jej rodzaju. Na pewno w tym miejscu wiele osób zadało sobie pytanie, czy mogą w PSZOK składować odpady budowlane. 

Krótka odpowiedź mogłaby brzmieć tak, jednak są tu pewne ograniczenia wynikające z regulaminów obowiązujących w poszczególnych punktach PSZOK. Adekwatnym zachowaniem będzie zwrócenie się bezpośrednio do punktu funkcjonującego na terenie naszej gminy — pracownicy rozwieją wszelkie wątpliwości. 

Odpady budowlane – problematyczna kwestia w kontekście PSZOK

Wiele osób nie wie, w jaki i sposób, o ile w ogóle, mogą przetransportować odpady do punktów PSZOK. Jeżeli chodzi o odpady budowlane, punkty selektywnej zbiórki odpadów są przeznaczone do przyjmowania odpadów powstałych w wyniku prac budowlanych. 

Przy czym trzeba pamiętać, że ta możliwość jest zarezerwowana przede wszystkim dla mieszkańców danej gminy. Jeżeli chodzi o firmy i instytucje, często mają one różnego rodzaju ograniczenia.

Zdarza się, że dana gmina narzuca na firmy konkretny limit dotyczący składowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych, np. na poziomie 4 ton. 

Jak przebiega przekazanie odpadów do PSZOK?

Mieszkańcy w przypadku mniejszych ilości odpadów, dostarczają je na teren PSZOK samodzielnie. Gmina zgodnie z postanowieniami własnego regulaminu ma obowiązek przyjąć je bezpłatnie.

W określonych przypadkach może zostać naliczona opłata. Jeżeli chodzi o odpady budowlane należy to zrobić przy użyciu kontenerów lub worków big bag. 

Co można oddać do PSZOK? [wnioski końcowe]

Podsumowując, lista odpadów, które można przekazać do PSZOK jest długa. Mimo że występują pewne ograniczenia w zakresie rodzajów odpadów, to w większości przypadków odpady pochodzące z funkcjonowania gospodarstw domowych będą mogły zostać przekazane do punktów. Nie chcąc nikogo wprowadzać w błąd, zachęcamy do kontaktu indywidualnego z danym PSZOK.

Chcesz wywieźć gruz na terenie Zagłębia Dąbrowskiego? Firma Reminstal zrobi to dla Ciebie w wygodnym terminie.

Poznaj szczegóły oferty dla klientów z poszczególnych miast: